Disclaimer

Disclaimer voor www.hupje.com

Hupje.com BV (Kamer van Koophandel: kvk 65469585), hierna te noemen Hupje.com , verleent je hierbij toegang tot www.hupje.com en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Hupje.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hupje.com spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten / materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hupje.com.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hupje.com. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hupje.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

De haaraccessoires zijn allemaal met de hand gemaakt. Er moet dan ook zorgvuldig mee te worden omgegaan. Vermijd contact met water, hierdoor kunnen onderdelen loslaten. Vermijd trekken aan de accessoires, hierdoor kan schade aan het product ontstaan. Hupje.com is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan accessoires bij het niet naleven van de zorgvuldigheid. Laat een kind jonger dan 3 jaar daarom nooit alleen met een haaraccessoire. Zij kunnen de kleine onderdelen geheel of gedeeltelijk in hun mond steken, waardoor ze kunnen stikken. Bovenstaande zorgvuldigheid geldt ook voor sieraden en overige accessoires te vinden op www.hupje.com.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hupje.com.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hupje.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.